Coordinator

Coordinator 2021

जालोर - श्री लक्ष्मण सिंह सांखला - 8104074770

आहोर - श्री आम सिंह परिहार - 9414768752

सायला - श्री सवाई सिंह - 9772618785

भीनमाल - श्री पुखराज बिश्नोई - 9166029821

रानीवाडा - श्री महेश कुमार बोहरा - 9783542939

जसवंतपुरा - श्री राण सिंह - 9632017729

चितलवाना - श्री जालाराम भादू - 9413853021

बगोड़ा - श्री मदनसिंह राव - 9413501424

मालवाडा - श्री मुकेश खण्डेलवाल - 9414565821

बागरा - श्री उत्तम सोनी -

मांडवला - श्री सोहनलाल - 7023975495

सांचोर -